Missie en Visie

Het doel van Lotgenoten Toeslagenaffaire is ervoor te zorgen dat gedupeerden, die verdwaald zijn geraakt in de melee van informatie die betrekking hier op heeft, te wijzen op de informatie die nu al beschikbaar is. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende sites van de belastingdienst, maar ook meldpunten die de verschillende gemeenten hebben opgezet voor gedupeerden. Dit zodat iedereen die daar behoefte aan heeft, weet waar hij of zij terecht kan met vragen. 

Daarnaast verstrekken we via social media (Twitter en Facebook) regelmatig korte uitleg en informatie  aan gedupeerden en andere belangstellenden over nieuwe ontwikkelingen binnen de toeslagenaffaire, en beantwoorden wij vragen hierover. We doen dit om het de gedupeerden makkelijker te maken en hopen dat er zo sneller antwoord komt op de vele vragen die er leven onder gedupeerden.

Het is één van onze belangrijkste doelstellingen om een bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen van gedupeerden in de overheid, zowel landelijk, als lokaal bij gemeenten en overige (semi-)overheden.

Deze contacten zijn er inmiddels op landelijk, lokaal en inter-lokaal niveau en deze contacten gebruiken we waar mogelijk en waar noodzakelijk. Dit is hard nodig om de gedupeerden op weg te helpen naar, en te begeleiden in het herstelproces.

Lotgenoten Toeslagenaffaire bestaat een groep van gedupeerden die hebben gemerkt dat er veel onrust ontstaat wanneer er nieuws over de toeslagenaffaire naar buiten komt. We hopen daarom dat we op deze manier mensen de weg kunnen wijzen naar hulp die mensen op dat moment nodig hebben, of antwoorden kunnen vinden op de vragen die ze op dat moment hebben.

We hebben ook gemerkt dat er op bestuursniveau nog een aanzienlijke kennishiaat is voor wat betreft de belevingswereld van gedupeerden, maar dat er eveneens een behoorlijke lacune is tussen politieke wet- en regelgeving en uitvoering op bestuurlijk niveau. Ook hier vervullen wij een brugfunctie door middel van onze contacten aan beide kanten van dit spectrum.

Lotgenoten Toeslagenaffaire bestaat volledig uit vrijwilligers die zich tot doel hebben gesteld de negatieve energie, die de toeslagenaffaire met zich meebrengt, om willen buigen tot iets positiefs, met als doel andere gedupeerden te helpen.

Lotgenoten Toeslagenaffaire heeft geen winstoogmerk of verdienmodel en we krijgen geen vergoedingen en/of donaties voor deze service. Ook zijn we op geen enkele manier verbonden aan politieke partijen, wel hebben we zoals gezegd een groot netwerk en genieten we de steun en medewerking van landelijke en lokale overheden.

Dit zorgt ervoor dat we zo de mogelijkheid hebben om zo bepaalde informatie aan controle te onderwerpen bij de verantwoordelijken van deze informatie, en dit helpt ons bij het tegengaan en ontkrachten van onjuiste informatie. Dit zorgen namelijk voor veel onduidelijkheid en onrust bij gedupeerden, die daar volstrekt niet bij gebaat zijn.

Het team van ‘Lotgenoten Toeslagenaffaire’.