Help ons!

Deze website is in eerste instantie in het leven geroepen om er te zijn voor gedupeerde ouders. Een luisterend oor, een vraagbaak of een doorverwijzer.

Het liefst zouden we iedereen persoonlijk helpen, maar u begrijpt dat dit onmogelijk is. Wat ouders en hun kinderen verdienen is echt professionele hulpverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

  • Juristen
  • Psychologen
  • Pedagogen
  • Fiscalisten

Dus behoort u tot één van deze beroepsgroepen, of een beroepsgroep waarvan u denkt dat u een medemens op vrijwillige basis kunt helpen? Het is ons streven om een ‘banenpool’ te vormen waar vrijwilligers zich melden om samen met ons op te staan voor alle gedupeerde toeslagouders en hun kinderen, om hen te laten zien dat er naar hen wordt omgezien.

Mail ons alstublieft via contact@lotgenotenkota.nl om met ons in contact te komen en om samen te kijken wat we voor een ander kunnen betekenen en help te laten zien en horen dat de samenleving nog voldoende compassie heeft om om te zien naar een ander.