Welkom op de site van Lotgenoten Toeslagenaffaire

Wie zijn wij?

Wij zijn zelf een groep gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Een tijd geleden ontstond het idee om een website in het leven te roepen die lotgenoten van de juiste informatie voorziet. Het is op dit moment een wirwar aan informatie, en dagelijks komt daar door nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe informatie bij. Dit roept onrust op onder gedupeerden, omdat zij vanwege hun persoonlijke situatie niet altijd weten welke informatie voor hen van toepassing is, of welke bij informatie zij mogelijk belang zouden hebben.

Na het uitkomen van het verslag van de parlementaire ondervraging commissie “Ongekend Onrecht” komt er veel emotie los. Zeker nadat een aantal dagen later net voor het kerstreces gesproken werd van een compensatie van €30.000,- per gedupeerd gezin. “Hoor ik hier ook bij?”, “Geldt deze regeling ook voor mij?” zijn veelgehoorde vragen. Allereerst kunnen wij jullie verwijzen naar de website van de belastingdienst herstel toeslagen. Hierin staat de meest recente informatie die hierover beschikbaar is. Op onze site zullen wij een aantal zaken die belangrijk zijn uitlichten.

Wij zijn geen organisatie of stichting die vanuit winstoogmerk werkt. Alles is vrijwillig vanuit de behoefte die wij zelf voelen om geïnformeerd te worden en ons eventueel te kunnen aanmelden bij de juiste instanties die voor ons mogelijk interessant zijn. Ook vanuit de behoefte om herkenning en erkenning te vinden in onze persoonlijke situatie bij elkaar. Maar ook om ons gesterkt en gesteund te voelen door anderen die in eenzelfde situatie hebben gezeten en mogelijk nog zitten. Het is een zwaar en lang traject, maar jullie staan er niet alleen voor!

Dus houd hoop en geeft de moed niet op!